CERCLE TANCAT - Comercial Lluis Rosquellas S.L

CERCLE TANCAT

lluisrosquellas Comments Off

Saps que es tenir el cercle tancat en el món del pernil? Nosaltres ús ho expliquem!

Es diu que un fabricant disposa del cercle tancat en el moment en que disposa de finques, de la selecció genètica dels animals i la seva criança, l’alimentació, sacrifici i curació dels mateixos. Desde Rosquellas treballem amb diferents productors de cercle tancat, com pot ser Julian Ramos Tabares de Guijuelo, Ibericos Guillen de Guijuelo, Jamones Lazo de Jabugo o Dehesas Reunidas del Valle de los Pedroches.

CRIANZA

Aquest procés de cercle tancat permet al fabricant tenir una regularitat en producte, coneix molt bé la matèria primera dels seus porcs i tindrà una regularitat en el seu producte final. Disposarà de pernils i espatlles sempre iguals si controla la seva curació.

JULIAN RAMOS TABARES

Per altre banda hi han fabricantsU que compran producte, matèria primera en fresc, a altres productors, i si sempre compran al mateix poden aconseguir regularitat, però si compran “on troben” o a preu la regularitat de producte es veurà afectada.

JULIAN RAMOS TABARES

Disposar del cercle tancat fa que la línia de negoci del fabricant sigui mes complexa ja que des de que fa les primeres inversions fins que surt el producte acabat passa molt mes temps i ha de disposar de mes pulmó econòmic.

*imagenes de nuestro productor Julian Ramos Tabares de Guijuelo

Ves al contingut